תוצאת תמונה עבור ‪OIL REFINERY ROSNEFT‬‏
OUR REF №: FOB-090909 ISSUE DATE: 19/12/2017 EXPIRE 30/05/2018  BUYER MANDATE:     
                  SOFT CORPORATE OFFER
  Weneftegazenergy Impact Into Crude Petroleum And Natural Gas extraction Service on behalf of our End Seller  "ROSNEFT OIL REFINERY "hereby issued this Soft Coperate Offer {SCO} and confirm with full legal and coperate responsibility under penalty of perjury that our seller is capable to Supply the following Product. ________________________________________________________________________________________________ COMMODITY: JET A-1 Trial Quantity: 2,000,000Barrels Contract Quantity: 5,000,000Barrels X 12 Months (R& E) Product Price Per BBLS: Gross USD$:$34 / Net USD$:32 Commission Structure: 2$PER BBLS (Buyer Side/Seller Side (50%/50%) Delivery/Destination: FOB-ROTTERDAM Loading Port: Primorsk/Novorossiysk (Seller Choice) Inspection: SGS, CCIC, SAYBOLT OR Similar By Seller Terms Of Payment: MT103 OR TT After Dip Test + DLC For Contract Performance Bond: 2% PB Issued By Seller's Bank To The Buyer's Bank _______________________________________________________________________________________________ FOB TRANSACTION PROCEDURES: • Buyer issues a ICPO IREVOCABLE CORPORATE PURCHASE ORDER.ICPO • Seller issues draft contact, buyer signs and returns to seller within 3 business days along with signatory's • Buyer acknowledged legalized contract and seller issue below PPOP to Buyer.
 
a. Storage Reservoir Receipt (TSR) b. Authorization to verify (ATV) c. Memorandum Of Understanding (MOU) d. Passport Product analysis e. Commitment Assurance Letter To Supply f. Statement Of Availability To The Product g. Certificate Of Origin h. Company Export License.
 
• Buyer on-receipt of PPOP signed back the ‘MOU” which serves bond of acceptance  for seller to contribute 100% from seller loading port to buyer and buyer to contribute 100% at buyer unloading port. Seller to legalized/registered signed the “MOU” • Buyer contact the TANK FARM COMPANY in Rotterdam Where product is currently stored to Sign the LEASE AGREEMENT for the TANK FARM Company to officially handover the Storage Tank to buyer. • Upon successful DIP TEST. Buyer makes 100% payment by MT103 TT wire transfer for the total product available at the storage tank to the seller. • Seller issues Title of ownership Certificate and all export documentation to the  buyer. • Seller pays commission to all intermediaries involved in the transaction 72 hours  after confirmation of the buyer payment. • Seller submits the draft SPA for review for R&E monthly delivers. • Buyer reverse and approves the SPA and issues SBLC/IRDLC irrevocable, non-transferable, auto revolving for monthly shipment value, for length of contract and  for each lift per schedule. Buyer pays after dip test by MT 103 wire transfer  on each month. • The subsequent delivers shall commence according to the terms and conditions of the contract. • Seller pays commissions to all intermediaries as per IMFPA/NCNDA 72 hours after receiving payment from buyer.AUTHORIZED BY.

            N.G.E            

NEFTEGAZENERGY 

www.neftegazenergy.com

sales@neftegazenergy.com

neftegazenergy@gmail.com

neftegazenergy@yahoo.com

skype: haim.revivo

Mobile/WhatsApp: +972-52-750-9994

תוצאת תמונה עבור חתימות חיים דודתוצאת תמונה עבור חתימה רבי חיים דוד אזולאי
 
--------------------------------------------------- _________________________________________________________________________________________